Vattenprov 

Dagvatten från Skogsötippen

den 5 maj 1982

Provet visar på före-komst av tungmetaller i oroväckande höga halter:

Bly 70 µg/l
Kadmium 3 µg/l
Koppar 50 µg/l
Krom 100 µg/l
Nickel 50 µg/l
Zink 160 µg/l
Mangan 500 µg/l

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2006-11-14     Till startsidan