Nyheter 2006    2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

Din julgran kan innehålla 10.000 djur
Nyheter - [2006-12-20]

  En nyhuggen gran kan innehålla upp mot 10 000 individer av ett femtiotal olika arter. Det är dels insekter som direkt livnär sig av granens barr, knoppar, skott eller bark. Bland annat fjärilslarver som äter av barren och gallmyggor som lever i skotten. Den andra stora gruppen lever som rovdjur eller parasiter på andra djur. Jordlöpare jagar små fjärilslarver, parasitsteklar letar efter värddjur och spindlar söker hela tiden efter lämpliga byten. Den tredje djurgruppen råkar mer eller mindre av en slump befinna sig på trädet. Några övervintrar under barkflagor, andra äter lavar och annat organiskt material på barkytan.   Läs mer » 

Att göra i december
Nyheter - [2006-12-02]

  · Om du inte redan har höstgrävt landet så är det hög tid att göra det nu.
· Nu i december kan du plocka kottar, mossa, pinnar, lingonris m.m. i skogen till juldekorationerna.
· När snön lägger sig över odlingarna kan du leta på nätet efter nästa års frökataloger.
· Tulpanlökar kan fortfarande planteras så länge marken inte är frusen.
· Kålen växer bra på hösten och kan skördas länge. Brysselkålen ska inte skördas förrän det frusit.
· Kupa upp jorden runt rosorna eller täck med granris så att de skyddas mot kylan.  
Läs mer » 
Inget bidrag till Skogsökolonisterna
Nyheter - [2006-11-13]
  Skogsökolonisterna får inget bidrag för vattenanslutningskostnad.   Läs mer på kommunens hemsida » 

  Skogsökolonisterna har ansökt hos Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden om ett kommunalt bidrag för att bekosta anslutningen till det kommunala vattennätet.

Under sommaren 2004 utfördes besprutning av en beteshage belägen mellan koloniområdet och Skogsö Träsk. Eftersom Skogsö Träsk användes som vattentäkt för koloniområdet togs då vatten-prover och de visade på oroväckande höga halter av det aktuella bekämpningsmedlet MCPA750 - ett hormoslyrliknande fenoxisyra-preparat.
Tidigare provtagning i maj 2002 har påvisat koliforma bakterier i halter som varit 15 ggr högre än Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten. Dessutom tillkommer problemet med lakvatten från närbelägna Skogsötippen och båtuppläggningsplatsen.

Provtagning utförd 1982 visade att lakvatten från Skogsötippen innehöll tungmetaller som kadmium och bly. Mest anmärkningsvärt är att halten av bly var så hög som 70 µg/l. Gränsvärdet för bly i dricksvatten är 10 µg/l.
Skogsökolonisterna har därför funnit det vara nödvändigt att ansluta koloniområdet till det kommunala vattennätet. Att fortsätta använda träskvattnet för bevattningsändamål vore alltför osäkert och riskfyllt.

Skogsökolonisterna bedriver ett målmedvetet miljöarbete. Odlingarna är, i enlighet med föreningens arrendeavtal, ekologiska och giftfria. Det är just det som är poängen med att själv odla sina grönsaker. Kommunen bör rimligen ta ansvar för att de kommun-innevånare som odlar inom de kommunala odlingsområdena inte riskerar sin hälsa när de äter sina ekologiskt odlade grönsaker. Vattnet i Skogsö Träsk uppfyller inte de säkerhetskrav som man rimligen kan ställa.

Mot bakgrund av att det redan 1982 var känt att vatten-kvalitén i Skogsö Träsk var undermålig, borde koloniområ-det redan från början blivit anslutet till det kommunala vattennätet. När detta nu (mer än 20 år senare) äntligen blivit av, är det därför befogat att ställa frågan vem som
bör ta ansvar för de miljöeffekter som en gammal nedlagd kommunal soptipp orsakar.


Läs mer:
Analysresultat avseende vattenprov på dagvatten från Skogsötippen 1982.   Till dokumentet  » 

De gamla nedlagda soptipparna blir ett miljöarv till kommande generationer.   Läs mer  » 

Skogsö Träsk ligger inom Skogsö naturreservat. Inom reservatet är det förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel eller handelsgödsel och att släppa ut spillvatten i Skogsö träsk. Läs mer i   Föreskrifter för Skogsö naturreservat » 

 

HD prövar tvist om soptipp

  Högsta domstolen (HD) kommer att pröva en rättslig tvist om ekonomisk säkerhet för att återställa marken efter Slitetippen.   Läs mer » 


Internationella klimataktionsdagen den 4 november
Nyheter - [2006-11-04]

  Idag genomfördes demonstrationer i Sverige och runtom i världen mot klimatförändringarna. Det är en internationell manifestation inför klimatsamtalen i Nairobi i Kenya den 6-17 november.

Ökningen av växthusgaser i atmosfären leder till stormar och översvämningar. Med växthusgaser menar man i första hand koldioxid, vattenånga, dikväveoxid och metan. Även HFC (fluorkolväten), svavelhexafluorid och freoner hör till växthusgaserna. All förbränning av kol, olja och naturgas ökar koldioxidhalten. Växthusgaserna minskar värmeutstrålningen och leder därför till högre temperatur på jorden.

Att glaciärerna smälter är mycket oroväckande eftersom de fungerar som en termostat för jorden. Isen reflekterar tillbaka 90 procent av solenergin, medan havsvattnet tar upp 90 procent. Medeltemperaturen i Sverige har ökat med 1 grad under de senaste 15 åren. År 2002 släppte varje invånare i Sverige ut mer än 5 ton koldioxid i genomsnitt.

Alla kan hjälpa till med att motverka klimatförändringen genom att sänka sin energiförbrukning, äta mer vegetarisk mat
och köra mindre bil eller byta ut bensinen till ett miljövänligt bränsle. Använd inte en bensindriven gräsklippare utan en handdriven eller etanoldriven gräsklippare. Det är viktigt att alla drar sitt strå till stacken.  
Läs mer » 

Att göra i november
Nyheter - [2006-11-01]

  · Tulpanlökar kan fortfarande planteras så länge marken inte är frusen.
· Kålen växer bra på hösten och kan skördas länge. Brysselkålen ska inte skördas förrän det frusit.
· Kupa upp jorden runt rosorna eller täck med granris så att de skyddas mot kylan.
· Vinbärsbuskar kan gallras nu på hösten. Skär bort gamla grova grenar och de som hänger ner på marken.
· Om du inte redan har höstgrävt landet så är det hög tid att göra det nu.  
Läs mer » 

Inbjudan till konstutställning
Nyheter - [2006-10-25]

  Akvareller och oljemålningar med skärgårdsmotiv av Berit Toppar.   Läs mer » 

Vattnet stängs av den 28 oktober

Stallgödsel
Nyheter - [2006-10-21]

  Nu går det bra att hämta gödsel från stallet.
Ta från högen längst bort. Där finns brunnen stallgödsel som är fin. Gå genom grinden i sydöstra hörnan (vid lott 12). För att komma fram kan du lyfta elstängslet åt sidan. Ta i handtaget så är det ingen fara.

Att göra i oktober
Nyheter - [2006-10-01]

  · Nu i oktober är det dags att plantera vårlökarna, t.ex. tulpaner.
· Hösten är den bästa tiden för plantering av växter. Det milda och fuktiga vädret gör att växterna inte torkar.
· Om du inte redan har höstgrävt landet så är det hög tid att göra det nu.
· Kupa upp jorden runt rosorna så att de skyddas mot kylan.
· Klipp bort hallonskott som givit skörd.
· Tänk på att vattna alla vintergröna växter innan jorden fryser. OBS! Vattnet stängs av den 28 oktober. 
Läs mer » 


Trädbeskärning vid koloniområdet
Nyheter - [2006-09-12]

  Utefter stigen från parkeringen ner till koloniområdet finns det många torra ekgrenar som riskerar att falla ner och det är en säkerhetsrisk.
Styrelsen har därför framfört önskemål till Nacka kommun om att man låter beskära ekarna vid stigen mellan parkeringen och koloni-området samt ekarna mellan Skogsövägen och lotterna. Idag har detta arbete blivit utfört med ett mycket gott resultat av duktiga arborister. Så nu kan vi tryggt gå på stigen ner till koloniområdet.


Skogsö, lott 38
Högt ovanför lott 38            Foto: Christer Jacobsson, 2006-09-12

Att göra i september
Nyheter - [2006-09-03]

  · Nu är hösten här och då är det dags att plantera vårlökarna.
· Hösten är den bästa tiden för plantering av växter. Det milda och fuktiga vädret gör att växterna inte torkar.
· Plantera vitlöken nu. Det går bra att odla vitlök från lök som man köper i mataffären. Varje klyfta ger en planta.
· Dela vårblommande perenner.
· Skörda egna fröer - torka och lagra svalt och torrt.
· Klipp bort hallonskott som givit skörd. 
Läs mer » 
 

Höstarbetsdag
Nyheter - [2006-09-01]

  Alla medlemmar är välkomna till höstens arbetsdag den 10 september kl 11-14.
Då städar vi och gör fint på våra gemensamma områden.
 

Att göra i augusti
Nyheter - [2006-08-03]

  Nu efter skörden är det dags att beskära vinbär, krusbär och hallon.
När blasten gulnar och börjar lägga sig ner är det dags att skörda löken.
Klipp bort revor i jordgubbslandet och gödsla jordgubbsplantorna nu. 
Läs mer » 
 

Se upp för kålfjärilen!  Pieris brassicae
Publicerad - [2006-08-02]

  Dina fina kålplantor kan snabbt bli förvandlade till spetsgardiner om du inte ser upp för kål-fjärilens larver. De är mycket glupska och kan göra stor skada i kållandet.
Just nu lägger kålfjärilarna sina ägg på kålbladens undersida. Du måste vända på alla blad och titta efter små gula fläckar på bladen. Varje sådan fläck består av ett 50-tal gula ägg. Ur äggen kryper så småningom glupska små fjärilslarver och de börjar genast att tugga i sig kålbladen.  Läs mer » 

Kålfjärilens larv
Kålfjärilsägg                                          Foto: Christer Jacobsson, 2006-07-29

Larver i kållandet - nu ännu glupskare!  
Uppdaterad - [2006-08-28]

  Kålfjärilens larver Närbild på larverna          Foto: Christer Jacobsson, 2006-08-28

Bilder från koloniområdet.

Lott 13 den 21 juni 2006.

Lott 9 den 26 juni 2006.

Fler bilder » 

[2006-05-07]  
Arbetsdagen 7 maj 2006
Ett 20-tal kolonister på Skogsö deltog vid vårens arbetsdag den 7 maj. Området städades och gjordes fint inför den kommande sommaren. Dagen bjöd på både sol och värme vilket bidrog till en lyckad dag på kolonin. Som vanligt försåg Ulla oss med god mat och till lotteriet hade Hasse ordnat med fina vinster. Med andra ord - en trevlig dag för alla deltagare.  

[2006-04-27]  
Vita blåsippor, blå vitsippor och rosa blåsippor
Kan en vitsippa vara blå? Ja, det kan den men detta är ovanligt. Men inte nog med det. Det är också på det viset att blåsippor kan vara vita, rosa eller lila.   Se bildbevis » 
Läs mer i   Den virutella floran » 

[2006-04-16]  
Våren är här - blåsippor i full blom
Med påskhelgen anlände äntligen våren till Skogsö. Nu står blåsipporna i full blom i backen. Påskafton och påskdagen har bjudit på sol och vårlikt väder. Även annandag påsk kan vi räkna med soligt väder.   Fler bilder » 
[2006-04-04]   Eldning av trädgårdsavfall
I år är eldning av torrt trädgårdsavfall endast tillåten under vecka 16 och 17 (den 17-30 april) samt i höst under vecka 41 och 42 (den 9-22 oktober).  

[2006-03-31]  
Nya EU-regler innebär dråpslag mot ekologisk mat
EU-kommissionens förslag till nya regler för ekologisk mat kommer bl.a. att innebära att KRAV fråntas kontrollen över Krav-märket genom att alla andra certifieringsorgan i EU ges rätt att använda Krav-märket.   Läs mer » 

[2006-03-31]  
Fågelinfluensan
Senaste nytt och svar på frågor om fågelinfluensan.   Läs mer » 

[2006-03-27]  
Bygg fågelholkar
Minskningen av fåglar beror bland annat på att det råder brist på skydd och bra boplatser. För att råda bot på detta kan man hjälpa fåglarna genom att bygga fågelholkar, så att de kan lägga ägg och få ungar.   Läs mer » 

[2006-03-23]  
Växtkraft och doftglädje - så lyder temat för trädgårdsmässan i Älvsjö
som pågick den 23-26 mars.  
Läs mer » 

[2006-03-15]  
Arkeologisk undersökning på Skogsö
Nu i vår planerar Riksantikvarieämbetet i samarbete med bl.a. Saltsjöbadens hembygdsförening, att genomföra en arkeologisk undersökning av det slagfält där svenskar och ryssar drabbade samman år 1719.
Man vill även försiktigt söka igenom kolonilotterna efter metallföremål som härrör från striden.  
Läs mer » 

[2006-03-12]  
En 220 kV kraftledning planeras genom Skogsö naturreservat
I sitt yttrande skriver Nacka Miljövårdsråd att det är orimligt att man skapar en minst 7 meter bred gata genom skogen i Skogsö Naturreservat. Läs mer i   Remissvaret från Nacka Miljövårdsråd »        Länk till Svenska Kraftnät » 

[2006-02-27]  
Nu är det dags att beställa fröer   Länkar till fröfirmor » 

[2006-02-16]  
Nya bilder i arkivet
Nu har vi sammanställt 175 nya bilder från förra året. Klicka in till bildarkivet för att minnas den ljuva sommaren 2005.  Till bilderna » 

[2006-02-12]  
Fler bilder önskas till vårt bildarkiv
Har du egna bilder som du vill visa upp för oss alla. Nu kan du publicera dina digitala bilder här på sidan, genom att skicka in dem till oss via e-post. Skriv gärna ner några korta uppgifter om varifrån bilden är (t.ex. lottnummer), vem fotografen är och när bilden är tagen. OBS - om du har några personer med på bilderna måste de ge sitt tillstånd till dig innan bilderna publiceras. Klicka här för att e-posta dina bilder   Klicka sedan på Infoga och Bifogad fil. Markera de bilder som du vill skicka och klicka sedan på Bifoga. Skicka sedan iväg mailet på vanligt sätt.
[2005-12-22]   Odla ekologiskt!
Den som äter ekologiskt producerade livsmedel har betydligt lägre halter av bekämpningsmedel i urinen. Detta visar en studie utförd av forskare på yrkes- och miljömedicinska kliniken vid universitetssjukhuset i Lund.
De bekämpningsmedel som hittats i urinproverna är fenoxisyrorna MCPA,   2,4,5-T och 2,4-D samt svampmedlen iprodion, vinklozolin och procymidon. Anmärkningsvärt är att de flesta av dessa ämnen är förbjudna i Sverige.
Hälften av de ca 2000 frukt- och grönsaksprover som Livsmedelsverket analyserat innehöll rester av bekämpningsmedel. Odla dina grönsaker själv så vet du vad du äter!  
Läs mer » 

[2005-09-15]  
Arne och Christer har idag lagt trädgårdsplattor vid platsen för skottkärrorna.
De nya plattorna vid skottkärrorna. Så här fint blev det. (15 sept 2005)


[2005-08-22]  
Den nya vattenkranen som finns mellan grinden och skottkärrorna har vatten från Skogsö träsk. Detta vatten är avsett för bevattning av gräsmattor och för tvätt av stövlar och redskap.

[2005-06-27]   Vi har nu fått kommunalt vatten inkopplat. Om Du vill ha dricksvatten, ta det helst från kranen vid lott 25 eftersom det är ny slang dit.
Den nya installationen innebär bl.a. att vi har ett betydligt högre vattentryck och större vattenflöde. Vattningen går därför mycket snabbare. Om du i fortsättningen vattnar lika lång stund som du har brukat göra tidigare, då har du vattnat alldeles för mycket. Många växter tar skada av alltför mycket vatten och dessutom innebär det en onödig kostnad för föreningen.
Ett bra tips kan vara att inte öppna vattenkranen helt utan bara lite så får du ett lugnare vattenflöde.


         

Nyhetsarkivet

  Till nyheter från:   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
_____________________________________________________________________________________________________________


SKOGSÖKOLONISTERNA
133 31  SALTSJÖBADENSenast uppdaterad: 2006-12-20
Till startsidan