Vårdagjämning .....
Vårdagjämningen infaller den 20 eller 21 mars och är den dag då natten är lika lång som dagen eller som det lika exakt som vackert heter i Nationalencyklopedin: "den tidpunkt då solen under sin årliga rörelse längs ekliptikan passerar himmelsekvatorn från söder mot norr".

På engelska säger man "vernal equinox" vilket kommer från latinets equinox (=jämnnatt, jämndygn) och vernalis (=vårlig).

Vårdagjämning är när jordaxelns lutning står vinkelrätt mot solen. Men trots detta är inte dagen och natten exakt lika långa då. Det inträffar nämligen några dagar tidigare, beroende på vilken latitud man befinner sig på. Anledningen till detta är att jordens atmosfär böjer solljuset så att det är ljust lite längre än vad annars skulle vara fallet.

Dessutom råder det delade meningar om huruvida dagen börjar när hela solen syns ovanför horisonten, när halva solen är synlig eller när den första lilla solstrålen tittar fram.

Här följer några fina vårbilder från Ljuskärrsberget i mars 2005Var det inte här någonstans som jag parkerade bilen?
Eller var det här?
Eller här?
L-gården

Tillbaka