Nyheter 2007-2008      Till nyhetsarkivet: 2011    2010    2009    2008    2006    2005    2004

Fyrverkerier sprider miljö- och hälsofarliga kemikalier
- Nyheter - [2008-12-31]  
– Det är orimligt att farliga kemikalier i fyrverkerier får användas och spridas av vanliga konsumenter, utan att tydliga miljökrav ställs, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsförningen.
Fyrverkerier kan innehålla giftiga eller på annat sätt farliga kemikalier såsom bly och bariumnitrat och kemikalier med bristfälligt undersökta egenskaper som t.ex. olika föreningar av strontium. Det är därför mycket angeläget att undersöka hur stor mängd fyrverkeripjäser som importeras årligen, vilka miljö- och hälsofarliga ämnen de innehåller samt hur dessa sprids och påverkar vår hälsa och miljö.   Läs mer » 


Elpriset fortsätter falla kraftigt
- Nyheter - [2008-12-08]  
Priset på el faller kraftigt och mycket pekar på ett fortsatt prisfall. Det som har betydelse för elpriset är att priset på kol och på kolkondenskraft, som sätter priset på marginalen för el i Norden, har fallit kraftigt.   Läs mer » 


Finanskrisen sänker elpriset
- Nyheter - [2008-10-10]  
Det genomsnittliga priset per kilowattimme i september låg på 70,21 öre. Den 10 oktober hade det sjunkit ca 10 proc till 63,16 öre, visar siffror från nordiska elbörsen Nordpool.   Läs mer » 


TV-kanaler byter plats i grundutbudet
- Nyheter - [2008-06-30]  
Den 1 juli sker en del förändringar i det analoga grundutbudet.
TV4 Plus på kanal K-57 ersätts med TV8.
Det innebär också att TV8 på kanal S-14 ersätts med TV4 Plus.


Priset på el har fallit kraftigt
Foto: Februarivinter på golfbanan

- Nyheter - [2008-02-27]  
Till glädje för dem som har elvärme faller nu elpriset kraftigt.
Den milda vintern har gjort att dagspriset på el har fallit till
hälften sedan i januari.

Det finns således också något positivt med den pågående klimat-
förändringen, nämligen att vi i framtiden kan räkna med lägre kost-
nader för vår eluppvärmning.
Anledningen till detta är dels att minskad efterfrågan på el merför
ett lägre elpris, och även att mildare vintrar gör att vi får en lägre
energiförbrukning.    Följ elpriset på nordiska elbörsen » 


Eget vindkraftverk ger billig el
- Nyheter - [2007-12-10]  
Bostadsrättsföreningen Tallåsen i Vallentuna har köpt in sig i ett vindkraftverk
för att få billigare el - 13 öre per kilowattimme.
Läs mer » 


Nya TV-kanaler i grundutbudet
- Nyheter - [2007-09-06]  
Den 1 september skedde en del förändringar i det analoga grundutbudet.
Eurosport har ersatts med TV4 Sport på kanal S-17 och
Discovery Mix har ersatts med Kanal 9 på kanal S-36.
Dessutom har TV8 tillkommit på kanal S-14.


Gipsväggar i badrum förbjuds efter nytt mögellarm  
Foto: Syrenbersån


Foto: Bärträdens vita blommor


Foto: Forsythia


Foto: Vårblommor 2007-03-31
- Nyheter - [2007-06-15]  
Gipsväggar som används i badrum och andra våtutrymmen har visat sig vara rena drivbänken för mögel. Problemet är de kartongklädda gipsskivor som används bakom de kaklade väggarna. När fukt kommer in bakom kaklet uppstår mycket gynnsamma förutsättningar för farliga mögelsvampar. Och då undrar man ju: Vem tusan kom på idén att ha papp i byggmaterialen för våtrum??
Mögel är något man måste ha mycket stor respekt för. Det kan ge otrevliga allergier och en del svampar är direkt livsfarliga.  
Läs mer » 

Kommentarer till artikeln: Läs mer » 


Nytt kraftledningsmöte i Samskolan
- Nyheter - [2007-05-21]  
Svenska Kraftnät kallar till ett nytt samrådsmöte onsdag 30 maj klockan 18 i Samskolan, Tattby om huvudkraftledning till Värmdö. Man har kompletterat miljökonsekvensbeskrivningen så att den inte bara gäller alternativet att gräva ned kabel under gångbanor i Neglinge utan även ger miljökonsekvenser för att dra ledningen genom att hugga en sju meter bred gata genom Skogsö Naturreservat samt en motivering för att avföra alternativ Baggensstäket. Den nya miljökonsekvensbeskrivningen ska finnas efter 23 maj i nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Tippen.  
Läs mer » 


Vattenfall smutsar ner miljön
- Nyheter - [2007-05-10]  
Vattenfalls fyra koleldade kraftverk i Tyskland ligger på Världsnaturfondens lista över de 30 värsta nedsmutsarna bland Europas kolkraftverk.  
Läs mer » 


Vindkraftverk i medvind
- Nyheter - [2007-04-09]  
Elproduktionen vid de svenska vindkraftverken uppgick förra året till
908 GWh, vilket är en ökning med 5 procent från föregående år.
Målsättningen är att vindkraftproduktionen om 8 år ska vara 10 TWh,
dvs ca 10 ggr mer än idag.
--- Fakta: 10 TWh (terawattimmar) innebär 10.000.000.000 kWh
(10 miljarder kilowattimmar).
  Läs mer » 

Läs även 2006 års rapport om vindkraften (PDF-format) Årsrapport 2006

Vindkraft är förnybar energi och den är därmed miljövänlig. Den ger inga
utsläpp och bidrar således inte till växthuseffekten. I Sverige finns nu
ca 800 vindkraftverk med en total installerad effekt på drygt 500 MW.

Vindstatistik för varje månad och varje enskilt vindkraftverk finns på Vindforsks hemsida www.vindenergi.org
Se hur mycket el som varje vindkraftverk har producerat det senaste dygnet. Till tabellen » 


Halverat elpris
- Nyheter - [2007-02-08]  
På ett halvår har elpriset halverats beroende på att kraftiga regn har ökat vattentillgången. Ännu lägre elpriser väntas framåt våren.   Läs mer » 


Stormens härjningar
- Nyheter - [2007-01-15]  
I östra Sverige nådde stormen Per sin kulmen under kvällen den 14 januari med orkanbyar ute på Östersjön. Vid Saltsjöbadens centrum hade den stora julgranen blåst omkull.   Till bilderna


Läckande värmeelement
- Nyheter - [2007-01-02]  
Högsta domstolen har (HD) avgjort en tvist gällande en vattenskada orsakad av ett läckande
element. Bostadsrättsföreningen vägrade att ersätta skadan och nu har slutligen HD slagit fast
att det är lägenhetsinnehavaren som får stå för kostnaden.  Läs mer » 
Till nyhetsarkivet för:   2011    2010    2009    2008    2006    2005    2004