Nyheter 2004     Till nyheter: 2011    2010    2009    2008    2006    2005    2004   


Läs mer om värmeisolering
och fasadrenovering här
 » 

Samband mellan radon och lungcancer
   - Nyheter - [2004-12-24, 10:30]
    Enligt en ny stor europeisk studie finns det ett linjärt samband mellan radonhalt
    i inomhusluft och lungcancerrisk. Oroväckande är att det även vid halter under
    Socialstyrelsens riktvärde på 200 becquerel/kbm föreligger en betydande risk.
    Den genomsnittliga halten vid de 1414 svenska lungcancerfallen i studien var
    c:a 100 becquerel/kbm.   Läs mer » 

    Ljuskärrsvägen nr 38 - 111 ligger på högradonmark.      Radonkarta över Saltsjöbaden » 


Inbrottsvåg i Nacka
   - Nyheter - [2004-12-22, 23:10]
    Under det senaste dygnet har ett tiotal inbrott skett i Saltsjöbaden och Nacka.
    Även Ljuskärrsberget har drabbats. Håll ögonen öppna!


Elavbrott på Ljuskärrsberget
   - Nyheter - [2004-11-21, 18:15]
    Elavbrottet som inträffade vid halvtretiden idag drabbade E-, F-, G-, H- och J-gårdarna.
    Avbrottet fick bl.a till följd att ingen kunde komma in i eller ut från garaget - något som
    retade upp många av de drabbade. Efter drygt en timme kunde felet åtgärdas.


Kommission tillsatt för att bekämpa rånvågen i Saltsjöbaden
   - Nyheter - [2004-11-19]
    Efter höstens rånvåg i Saltsjöbaden har Nackapolisen tillsatt en rånkommission. Några
    av rånarna är nu gripna och tack vare spaningsarbete har närpolisen i Saltsjöbaden
    kommit fram till att det är ett gäng bestående av ett tiotal ungdomar i åldern 16-23 år
    som är brottsaktiva. Gängmedlemmarna har i första hand rånat äldre kvinnor.
    Kommissionen har arbetat aktivt med rånoffren och försökt att säkra bevis. Hittills har
    tre av rånen klarats upp.Nya bilder
   - Publicerad - [2004-11-17, 00:30]
    Mahonia aquifolium som växer under bergtallarna.
    De vackert blåfärgade bären har ett mörkrött
    fruktkött. Under april/maj blommar busken med
    sina klargula blommor.
    Till bilderna » 


Sänkt riktvärde för radon
   - Nyheter - [2004-11-10, 22:45]
    För en tid sedan halverade Socialstyrelsen riktvärdet för radon i
    inomhusluften till 200 becquerel/kbm.     Läs mer » 
    Ljuskärrsvägen nr 38 - 111 ligger på högradonmark.     Läs mer » 


Ny bostadsbebyggelse planeras vid Ljuskärrsberget
   - Nyheter - [2004-09-28, 23:01]
   - Uppdaterad - [2004-10-22, 01:05]

På bergknallen mellan Tippen och Ljuskärrsberget
kan det komma att byggas antingen ett 40-tal
mindre lägenheter eller 10 enbostadshus. Vid
områdesnämndens sammanträde den 19 oktober
behandlades en startpromemoria avseende ändring
av gällande detaljplan för att möjliggöra bostads-
bebyggelse på området.   Läs Startpromemorian  » 

I samband med detta kan en förlängning av
Solsidevägen eventuellt bli aktuell.

Läs Områdesnämndens kallelse till mötet  » 


Österviks återvinningscentral får positiva omdömen
   - Publicerad - [2004-10-01
     Läs mer om undersökningen » 
     Sorteringsguide A-Ö »      Till nyhetsarkivet för:   2011    2010    2009    2008    2006    2005    2004   

Saltsjöportalen

Gröna Dalen-kolonisterna