5. Rensa ogräs och jaga fiender
Köksväxter uppvisar en stor variation när det gäller hur de kan konkurrera med ogräs. Vissa växter som jordärtskocka och potatis kväver ogräset. Andra som squash och störbönor växer bra även om det är en del ogräs i landet. Morötter däremot blir det ingenting av om man inte rensar ogräs noga. Detta gäller speciellt när plantorna är små.

De flesta köksväxter är svaga konkurrenter. Vill man ha en fin skörd av dessa kan man inte slippa ogräsrensningen. Det enklaste sättet att rensa ogräs är att använda ett skyffeljärn på långt skaft av den typ som man skjuter framför sig. För fram järnet några centimeter under jordytan. Sedan går det snabbt och lätt att samla ihop ogräset. En fördel med denna metod är att man står upp och slipper böja sig under huvuddelen av arbetet.

De flesta fiender gör bara marginella skador som inte har någon större betydelse för skörderesultatet. Några gör betydande skador eller är enkla att bekämpa. Dem är det värt att ta itu med. Det allra bästa skyddet mot flygande skadegörare är fiberduk. Den är dock ganska dyr och den skyddar dåligt mot krypande skadegörare som sniglar. Den kan tvärtom skydda t.ex. sniglar från deras fiender. Fågelnät skyddar framför allt frukt och bär mot fåglar, men kan också hindra stora fjärilar från att lägga ägg. Det kan löna sig att rigga upp fågelnät över kålväxterna (broccoli, brysselkål, vitkål etc.) vilka ofta angrips av fjärilslarver. Man kan också uppnå ganska goda resultat genom att leta upp och avlägsna ägg och larver.

Korsblommiga växter (kål, rädisor etc.) angrips ofta av jordloppor som är en 3 mm lång skalbagge. Den hoppar ifrån växten när man närmar sig. De ogillar att man sprider något dammigt på växterna. Torr aska är mycket bra. Det allra bästa är dock att använda en batteridriven bordsdammsugare. De hoppande skalbaggarna åker in direkt.

Markbundna skadekräk är ofta nattaktiva. På dagen kryper de gärna in och gömmer sig under något, speciellt om det är fuktigt och mysigt. Lägg ut brädor på fuktig jord och titta under dem regelbundet. De flesta insektslarver som man hittar under sådana brädor är skadedjur, medan vuxna skalbaggar oftast är nyttodjur.

Myror är nyttodjur eftersom de attackerar i stort sett alla skadedjur man kan tänka sig. Undantaget är bladlöss som myror ofta sköter som boskap. De går så långt att de flyttar bladlöss till tidigare inte infekterade växter. Om bladlöss är ett stort problem är det inte bra att ha myror. Bladlöss kan bekämpas med såpvatten som duschas på växterna. Var också rädd om nyckelpigor och nyckelpigelarver eftersom de äter bladlöss. Larverna är upp till 10 mm långa och blåsvarta med några orange prickar.

Ett effektivt sätt att fånga sniglar är att spänna upp en bit fiberduk vertikalt. Se till att kanten har ordentlig kontakt med jorden. På kvällen duschar man fiberduken med vatten. I kvällningen orienterar sniglarna mot ljuset för att komma upp på växterna och den vita, fuktiga fiberduken blir helt oemotståndlig. Kom tillbaka efter en eller ett par timmar och plocka sniglarna.

Morötter drabbas ofta ganska hårt av morotsflugan vars larver gör smala fula gångar i rötterna. Honorna flyger lågt när de letar efter rötter att lägga ägg på. En 50 cm hög plastbarriär runt morötterna minskar därför angreppen kraftigt. Morötter luktar ganska starkt när man rensar ogräs eller skördar och honorna använder lukten för att hitta rätt. Eftersom honorna är mest aktiva när det är torrt och varmt, är det bäst att jobba med sina morötter tidigt på morgonen, på kvällen, eller en regnig dag.