4. Vattna
De flesta grönsaker är ganska dåliga på att hushålla med vatten. De måste därför vattnas även en normalt regnig sommar. När jorden torkar ut sparar växterna på vatten genom att stänga klyvöppningarna (pyttesmå öppningar som vanligen sitter på undersidan av bladen). Då kan den koldioxid som behövs för fotosyntes och tillväxt inte komma in i bladen. I denna situation gör växterna ingenting även om det är varmt och soligt väder. Den svenska sommaren är alldeles för kort för att vi ska ha råd med den sortens förlorade dagar.

Klyvöppningarna stängs långt innan växterna börjar hänga med bladen. Det kan därför vara svårt att se på växterna när de behöver vatten. Gräv ett hål i marken istället och se efter om det finns tillräckligt med fukt. De översta 2-3 centimetrarna torkar nästan alltid ut vid fint väder. Detta är inget att bry sig om, men nere på 10 cm djup ska jorden vara ganska fuktig.

Vattna ordentligt vid varje tillfälle. När man vattnar lite, rör sig vattnet endast långsamt nedåt i jorden. Huvuddelen av vattnet blir kvar nära jordytan, varifrån det lätt avdunstar till luften. Det är som när man vattnar en torr krukväxt. Den torra jorden suger först inte åt sig något vatten alls. Först när man har blött upp ytjorden ordentligt så att vattnet når den fuktiga jorden längre ner, börjar jorden suga åt sig bättre. Skrapa på jorden när du har vattnat. Om det då är blött överst och sedan snustorrt längre ner, har du vattnat för lite.

Det är inte bra att vattna för mycket eftersom överflödigt vatten rinner ner till grundvattnet och tar näringsämnen med sig. Överdriven vattning leder också till en onödigt stor avdunstning, vilket gör jorden kallare.