3. Plantera och så på rätt avstånd
Växter som står i ensamt majestät och inte behöver konkurrera med andra om näring, ljus och vatten, blir nästan alltid större och producerar mer ätbart än växter som står trångt. Sätter man växterna tätt får man å andra sidan plats med fler plantor. Det gäller att hitta den balans som ger den största avkastningen. Dessutom kan det bli instängt och fuktigt om växterna står för tätt, vilket gynnar många växtsjukdomar, för att inte tala om sniglar. Det blir även svårare att skörda och att jaga skadedjur. Läs på fröpåsarna. Avstånden som står där är nästan aldrig för stora. Om man tycker att radavstånden som står på påsarna inte passar kan man minska dessa, om man samtidigt ökar avståndet mellan plantorna i raden. Om det står att det ska vara 50 cm mellan raderna och 10 cm mellan plantorna i raden, kan man istället ha 25 cm mellan raderna och 20 cm mellan plantorna så får växterna samma yta.

Ofta måste man så mycket tätare än plantorna sedan ska stå. En gammal tumregel är att så fyra gånger så många frön som man vill ha plantor. Om det sedan visar sig att det blir för många plantor måste man gallra. Det är lätt att inbilla sig att skörden blir bättre om man låter några extra plantor stå kvar. Det blir den inte - gallra till rätt avstånd!

Skulle några plantor dö, så att det blir hål i raden, kan man alltid ersätta dem med blommor, eller vara nöjd med att de plantor som står bredvid får mycket större plats och därför kommer att utvecklas desto bättre. Gallra redan när plantorna är ganska små. De flesta växter kan flyttas när de är små för att fylla upp hål i raderna. Kålväxter (broccoli, brysselkål, vitkål etc.) och brytbönor verkar utvecklas bättre om man gräver upp och planterar om även de plantor som ska stå kvar. Gör detta när plantorna är c:a 10 cm höga.

När man flyttar en planta börjar man med att gräva ett lagom stort hål där växten ska stå. Sedan kör man ner en planteringsspade lite snett inåt på var sida om plantan, håller i båda spadarna och lyfter rakt upp och sätter ned alltihopa i det färdiga hålet. Försök att hindra att jordklumpen faller sönder eftersom många fina små rötter då går av. Avsluta alltid med att vattna.

Nästan alla frön gror bättre och snabbare om man lägger dem i vatten ett dygn före sådd. Nackdelen med att lägga frön i blöt är dock att man kan bli ganska irriterad när man ska så dem eftersom fuktiga frön klibbar fast både vid varandra och vid fingrarna. För många frön är det är ändå värt det extra besväret.

Vattna alltid ordentligt före sådden. Sprid gärna ett tunt lager organiskt material på jorden efter sådden för att hindra regndroppar från att falla direkt på ytjorden. Regn i kombination med solsken kan leda till att det snabbt bildas en skorpa på jorden som är så hård att små groddar inte kan tränga igenom den.