Program för Fisksätra

Programområdets ungefärliga avgränsning


Här kan du läsa programförslaget  och vad det skulle komma att innebära för Gröna Dalen.

Här till höger finns Nacka Miljövårdsråds remissvar.

Gröna Dalen-kolonisternas synpunkter finns att läsa här »